• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

justify

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4265

ana kullanım 2

sosyal güvenlik

JUSTIFY = ['castifay] verb
haklı çıkarmak, doğruluğunu kanıtlamak, mazur göstermek, açıklamak * eşanlamlı : support, uphold, maintain, defend, warrant, exonerate, acquit
İngilizce örnek : I cannot justify such expenditure to my shareholders.
Türkçe çevirisi : Hissedarlarıma böyle bir masrafı açıklayamam (haklı gösteremem).
İngilizce örnek : The end does not always justifies the means.
Türkçe çevirisi : Sonuçlar her zaman araçları haklı göstermez. (Sonuç iyi de olsa ona varmak için kullanılan yollar her zaman haklı gösterilemez.)

JUSTIFY = nasıl okunur, okunuşu /'castifay/ eylem

1: 0 ms