• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

justice

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 871

ruhbilim

JUSTICE = ['castis] noun
1 adalet * eşanlamlı : fairness, equity, justness, impartiality, objectivity, right, lawfulness * karşıtanlamlı : injustice
İngilizce örnek : Saying there is no evidence against him, the general demanded justice.
Türkçe çevirisi : Aleyhinde delil olmadağını söyleyerek general adalet istedi.
2 adliye, mahkeme
İngilizce örnek : The criminal was brought to justice.
Türkçe çevirisi : Suçlu adliyeye getirildi.
İngilizce örnek : The police will do all they can to bring the murderer to justice.
Türkçe çevirisi : Polis, katili mahkemeye getirmek için elinden geleni yapacaktır.
3 AE. yargıç * eşanlamlı : judge, magistrate

JUSTICE nasıl okunur, okunuşu /'castis/ isim

1: 0 ms