• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

jurisdiction

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2775

JURISDICTION = [cuıris'dikşın] noun
huk. yargılama yetkisi
İngilizce örnek : It falls within this court's jurisdiction.
Türkçe çevirisi : O, bu mahkemenin yargılama yetkisine düşer (kalır).

JURISDICTION = (jurisdiction nedir; jurisdiction Türkçesi) 1- Ülke mevzuatının geçerli olduğu ve yargılama yetkisini kapsadığı alan. 2- (özel anlamda) Ülke.

1: 0 ms