• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

jeopolitik

Türkçe - İngilizce

JEOPOLİTİK = (jeopolitik nedir; jeopolitik ne demek; jeopolitik İngilizcesi) Coğrafya, doğal çevre ve toprak ile politika arasında yakın bir ilişki bulunduğunu ileri süren görüş.

JEOPOLİTİK = (jeopolitik nedir; jeopolitik ne demek; jeopolitik İngilizcesi) 1. (toplumbilim) Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi. 2. Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki. 3. Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasi coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasi öğreti.

1: 0 ms