• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

jazz

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8264

JAZZ = [cez] noun
caz
İngilizce örnek : We sat in the café and listened to the jazz.
Türkçe çevirisi : Kafeteryada oturduk ve caz dinledik.
İngilizce örnek : He plays in a jazz group.
Türkçe çevirisi : Bir caz grubunda çalıyor.

1: 0 ms