• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

iyilik

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

iyilik = hayır [öz Türkçe - eski terim]

iyilik = lütuf [öz Türkçe - eski terim]

İYİLİK = (iyilik nedir; iyilik ne demek; iyilik İngilizcesi) 1. İyi olma durumu, salah. 2. Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet: «Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem.» -N. Cumalı. 3. Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik: İyilik haberlerinizi aldım. 4. Yarar veya elverişlilik, nimet: «Bu bahçeye ayak bastığım andan beri toprağın iyiliğini kendimde hissediyordum.» -K. Bilbaşar.

İYİLİK = (iyilik nedir; iyilik ne demek; iyilik İngilizcesi) Kağnı tekerleklerinin geçtiği ok, dingil.

iyilik = cemîle [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = cevdet [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = dâd [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = hayır [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = hayr [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = ihsân [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = inâyet [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = lutf [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = mürüvvet [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = nimet [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = sevâb [Türkçe - Osmanlıca]

1: 1 ms