• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

iyilik

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3815

iyilik = hayır [öz Türkçe - eski terim]

iyilik = lütuf [öz Türkçe - eski terim]

İYİLİK = 1. İyi olma durumu, salah. 2. Karşılık beklenmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet: Bana çok iyilik yapmıştır. 3. Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik: Oğlundan gelecek e-posta ile iyilik haberini bekliyordu. 4. Yarar veya elverişlilik, nimet: Kent dışında yaşayarak toprağın iyiliğini görmek istiyorum. 5 Kağnı tekerleklerinin geçtiği ok, dingil.

iyilik = cemîle [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = cevdet [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = dâd [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = hayır [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = hayr [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = ihsân [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = inâyet [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = lutf [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = mürüvvet [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = nimet [Türkçe - Osmanlıca]

iyilik = sevâb [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms