• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

iyice

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 677

iyice = bihakkın [öz Türkçe - eski terim]

iyice = etraflı [öz Türkçe - eski terim]

İYİCE
A) sıfat
1. İyiye yakın, eli yüzü düzgün : İyice bir araba.
B) zarf
1 Çok, adamakıllı: Yağmur iyice bastırdı.
2. Tamamen: Ekonomi iyice kötüleşti.
3. Gereği gibi, derinlemesine, ayrıntılarıyla: İyice araştırmadan futbolcu transfer edilmez.

1: 0 ms