• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

it

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 8614

it

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10

IT = [it] pronoun
1 o, onu, ona
İngilizce örnek : 'Where is the book? 'It is on the table.'
Türkçe çevirisi : 'Kitap nerede?' 'O, masanın üzerinde.
İngilizce örnek : The cat is under the table –it is sleeping.
Türkçe çevirisi : Kedi masanın altında – o uyuyor.
2 (havayı belirtmek için kullanılır)
İngilizce örnek : 'What's the weather like there?' 'It is very hot.'
Türkçe çevirisi : 'Orada hava nasıl?' 'O çok sıcak.'
İngilizce örnek : It gets very cold in winter.
Türkçe çevirisi : Kaşın hava çok soğur.
İngilizce örnek : It has been very cold this year.
Türkçe çevirisi : Bu sene hava çok soğuk oldu.
İngilizce örnek : It's dark at night.
Türkçe çevirisi : Hava geceleyin karanlık olur.
İngilizce örnek : I am sure it will be fine tomorrow.
Türkçe çevirisi : Eminim hava yarın güzel olur.
3 (bir mastar ya da yantümcenin yerini tutar)
İngilizce örnek : It takes an hour to get there.
Türkçe çevirisi : Oraya varmak bir saat tutar.
İngilizce örnek : It is time to go home.
Türkçe çevirisi : Eve gitmenin vakti geldi.
İngilizce örnek : It is a pity that he could not come.
Türkçe çevirisi : Yazık ki gelemedi.
4 (saati, süreyi belirtmek için kullanılır)
İngilizce örnek : 'What's the time?' 'It is five o'clock.'
Türkçe çevirisi : 'Saat kaç?' 'Saat beş.'
İngilizce örnek : It is a quarter to four.
Türkçe çevirisi : Saat dörde çeyrek var.
İngilizce örnek : It is ten past three in the afternoon.
Türkçe çevirisi : Saat öğleden sonra üçü on geçiyor.
İngilizce örnek : It takes me one hour to go there.
Türkçe çevirisi : Oraya gitmem bir saat alır.
5 (mesafeyi belirtmek için kullanılır)
İngilizce örnek : 'How far away is the subway station from here?' 'It is 500 metres miles away.'
Türkçe çevirisi : 'Metro istasyonu buradan ne kadar uzakta?' '500 mil uzakta.'
6 (cümledeki bir öğeyi vurgulamak için kullanılır)
İngilizce örnek : It was Ahmet who called you.
Türkçe çevirisi : Seni arayan Ahmet’di.
7 (bir kişinin kim olduğunu belirtmek için kullanılır)
İngilizce örnek : 'Who is that?' 'It is me.'
Türkçe çevirisi : 'Kim o?' 'Benim.'
İngilizce örnek : 'Who is on the phone?' 'It is Mahmut.'
Türkçe çevirisi : 'Telefondaki kim?' 'Mahmut.'
İngilizce örnek : 'Who is at the door?' 'It’s the postman.'
Türkçe çevirisi : 'Kapıda kim var?' 'Postacı.'

IT = nasıl okunur, okunuşu /it/ zamir

1: 0 ms