• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

it

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 8614

it

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10

ana kullanım 1

01. o 02. onu 03. ona 04. kendisi 05. kendisini 06. kendisine

ana kullanım 2

01. ebe 02. oyunda ebe 03. önemli kişi 04. alım 05. çekicilik 06. cazibe 07. seksapel 08. cinsel cazibe 09. cinsel ilişki 10. ilişki

bilişim

01. bilgi teknolojisi 02. bt

iletişim

01. uluslararası telefon

turizm

01. her şey dahil paket tur 02. uluslararası yolcu

IT = [it] pronoun
1 o, onu, ona
İngilizce örnek : 'Where is the book? 'It is on the table.'
Türkçe çevirisi : 'Kitap nerede?' 'O, masanın üzerinde.
İngilizce örnek : The cat is under the table –it is sleeping.
Türkçe çevirisi : Kedi masanın altında – o uyuyor.
2 (havayı belirtmek için kullanılır)
İngilizce örnek : 'What's the weather like there?' 'It is very hot.'
Türkçe çevirisi : 'Orada hava nasıl?' 'O çok sıcak.'
İngilizce örnek : It gets very cold in winter.
Türkçe çevirisi : Kaşın hava çok soğur.
İngilizce örnek : It has been very cold this year.
Türkçe çevirisi : Bu sene hava çok soğuk oldu.
İngilizce örnek : It's dark at night.
Türkçe çevirisi : Hava geceleyin karanlık olur.
İngilizce örnek : I am sure it will be fine tomorrow.
Türkçe çevirisi : Eminim hava yarın güzel olur.
3 (bir mastar ya da yantümcenin yerini tutar)
İngilizce örnek : It takes an hour to get there.
Türkçe çevirisi : Oraya varmak bir saat tutar.
İngilizce örnek : It is time to go home.
Türkçe çevirisi : Eve gitmenin vakti geldi.
İngilizce örnek : It is a pity that he could not come.
Türkçe çevirisi : Yazık ki gelemedi.
4 (saati, süreyi belirtmek için kullanılır)
İngilizce örnek : 'What's the time?' 'It is five o'clock.'
Türkçe çevirisi : 'Saat kaç?' 'Saat beş.'
İngilizce örnek : It is a quarter to four.
Türkçe çevirisi : Saat dörde çeyrek var.
İngilizce örnek : It is ten past three in the afternoon.
Türkçe çevirisi : Saat öğleden sonra üçü on geçiyor.
İngilizce örnek : It takes me one hour to go there.
Türkçe çevirisi : Oraya gitmem bir saat alır.
5 (mesafeyi belirtmek için kullanılır)
İngilizce örnek : 'How far away is the subway station from here?' 'It is 500 metres miles away.'
Türkçe çevirisi : 'Metro istasyonu buradan ne kadar uzakta?' '500 mil uzakta.'
6 (cümledeki bir öğeyi vurgulamak için kullanılır)
İngilizce örnek : It was Ahmet who called you.
Türkçe çevirisi : Seni arayan Ahmet’di.
7 (bir kişinin kim olduğunu belirtmek için kullanılır)
İngilizce örnek : 'Who is that?' 'It is me.'
Türkçe çevirisi : 'Kim o?' 'Benim.'
İngilizce örnek : 'Who is on the phone?' 'It is Mahmut.'
Türkçe çevirisi : 'Telefondaki kim?' 'Mahmut.'
İngilizce örnek : 'Who is at the door?' 'It’s the postman.'
Türkçe çevirisi : 'Kapıda kim var?' 'Postacı.'

1: 0 ms