• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

istismar etmek

Türkçe - İngilizce

eylem / verb

istismar etmek = çıkar sağlamak [eski terim - öz Türkçe]

istismar etmek = sömürmek [eski terim - öz Türkçe]

İSTİSMAR ETMEK = (istismar etmek nedir; istismar etmek ne demek; istismar etmek İngilizcesi) 1) işletmek, yararlanmak; 2) birinin iyi niyetini kötüye kullanmak: «Hâlbuki onlar, işte bu saflığı istismar ediyorlar, bütün düşünceleri seni kullanmak, o kadar.» -A. İlhan. 3) sömürmek: «Dünyaya ferman okuduğumuz çağlarda zapt ettiğimiz yerleri öylesine istismar etmek aklımızdan geçmemiş.» -B. R. Eyuboğlu.

1: 0 ms