• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

istimlak etmek

Türkçe - İngilizce

istimlak etmek = kamulaştırmak [eski terim - öz Türkçe]

İSTİMLAK ETMEK = (istimlak etmek nedir; istimlak etmek ne demek; istimlak etmek İngilizcesi) kamulaştırmak.

1: 0 ms