• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

iskân etmek

Türkçe - İngilizce

iskân etmek = yerleştirmek [eski terim - öz Türkçe]

İSKâN ETMEK = (iskân etmek nedir; iskân etmek ne demek; iskân etmek İngilizcesi) 1) ev, yurt kazandırmak; 2) boş bir yere insan yerleştirmek.

iskân etmek = yerleştirmek [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms