• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

irsaliye

Türkçe - İngilizce

İRSALİYE = (irsaliye nedir; irsaliye ne demek; irsaliye İngilizcesi) Bir yere gönderilen mal ya da nesnelere ilişkin çizelge.

İRSALİYE = (irsaliye nedir; irsaliye ne demek; irsaliye İngilizcesi) Vergi yükümlülerinin sattıkları, mallan bir yerden başka bir yere taşırken düzenledikleri belgelerdir.

İRSALİYE = (irsaliye nedir; irsaliye ne demek; irsaliye İngilizcesi) Yollanan malların yollanma ve taşınma giderlerini ve yollandığını gösteren belgedir.

İRSALİYE = (irsaliye nedir; irsaliye ne demek; irsaliye İngilizcesi) Alım ve satımlarda malı gönderirken mal çıkışlarını veya taşıma sürecinde oluşabilecek hasarları tam olarak belirlemek ve mali durum açısından malın cinsini, miktarını ve değerini göstermek amacıyla düzenlenen ticari fatura niteliğindeki belge.

İRSALİYE = (irsaliye nedir; irsaliye ne demek; irsaliye İngilizcesi) Bir yere gönderilen eşyanın listesi, gönderme belgesi.

1: 0 ms