• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

irat

Türkçe - İngilizce

askeri

güvenlik

iş dünyası

vergi

İRAT = (irat nedir; irat ne demek; irat İngilizcesi) 1. Bir mülkün getirdiği kazanç, mahsul, kira vb. alınan para, gelir. 2. Kira getiren veya mahsul elde edilen mülk. 3. Söyleme.

İRAT = (irat nedir; irat ne demek; irat İngilizcesi) Yükümlülerin faaliyetlerinden ya da mal varlıklarından elde ettikleri kazançlardır.

irat = gelir [eski terim - öz Türkçe]

İRAT = (irat nedir; irat ne demek; irat İngilizcesi) 1. bk. gelir 2. Gelir getiren taşınmaz.

İRAT = (irat nedir; irat ne demek; irat İngilizcesi) 1. Gelir: «Şenlik pansiyonerleri de ekseriyetle iratları düzgün kimseler değildir.» - H. R. Gürpınar. 2. Gelir getiren mülk: «Zavallının iratlarında oturan kiracılarla uğraşarak kırmadığı koz, çevirmediği dolap kalmıyordu.» - Ö. Seyfettin. 3. esk. Söyleme.

İRAT = (irat nedir; irat ne demek; irat İngilizcesi) Ret.

1: 0 ms