• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

iptal etmek

Türkçe - İngilizce

iptal etmek = bozmak [eski terim - öz Türkçe]

iptal etmek = geçersiz saymak [eski terim - öz Türkçe]

İPTAL ETMEK = (iptal etmek nedir; iptal etmek ne demek; iptal etmek İngilizcesi) 1) kullanıştan kaldırmak; 2) bozmak; 3) hükümsüz bırakmak, çürütmek.

1: 0 ms