• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ipotek

Türkçe - İngilizce

İPOTEK = (ipotek nedir; ipotek ne demek; ipotek İngilizcesi) Belirli bir miktar ve süre için sağlanacak kredi ya da doğması olası bir borç için taşınmazın güvence olarak gösterilmesi ve bu durumun tapu kütüğüne kaydedilmesi, taşınmaz tutusu, tutu.

İPOTEK = (ipotek nedir; ipotek ne demek; ipotek İngilizcesi) Hak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni hak.

İPOTEK = (ipotek nedir; ipotek ne demek; ipotek İngilizcesi) Vergi alacağından önce gelen özel alacak türleridir. Bir borcun teminatı olarak taşınmaz mallar üzerine konulur. İpotek kalkmadan mal satılamaz.

İPOTEK = (ipotek nedir; ipotek ne demek; ipotek İngilizcesi) Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması.

İPOTEK = (ipotek nedir; ipotek ne demek; ipotek İngilizcesi) Tutu.

1: 0 ms