• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

involvement

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3150

yöntembilim

INVOLVEMENT = [in'volvmınt] noun
1 karışma, bulaşma
İngilizce örnek : Her boy friend is wanted for his involvement in a murder.
Türkçe çevirisi : Erkek arkadaşı cinayete bulaşmaktan aranıyor.
İngilizce örnek : He denied that he had any involvement in the deal.
Türkçe çevirisi : O işte parmağı olmadığını söyledi.
2 ilgi

INVOLVEMENT = nasıl okunur, okunuşu /in'vOlvmInt/ isim

1: 0 ms