• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

involved

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 713

INVOLVED = [in'volvd] adjective
karmaşık
* be/get involved = katılmak, yer almak; bulaşmak, karışmak
İngilizce örnek : Several research centres were involved in the project.
Türkçe çevirisi : Birçok araştırma merkezi projede yer aldı.
İngilizce örnek : He was involved in a serious road accident yesterday.
Türkçe çevirisi : Dün ciddi bir trafik kazasına karıştı.
İngilizce örnek : The evidence proved him to have been involved in the theft.
Türkçe çevirisi : Kanıtlar onun hırsızlığa bulaştığını gösterdi.
* be involved with sb = (aşk) ilişkisi olmak
İngilizce örnek : The psychiatrist was involved with his patient.
Türkçe çevirisi : Psikiyatrist hastası ile gönül ilişkisine girdi.

1: 0 ms