• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

introduction

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1065

INTRODUCTION = [intrı'dakşın] noun
1 getirme, sokma, yürürlüğe koyma
İngilizce örnek : The introduction of educational reforms was welcome.
Türkçe çevirisi : Eğitim reformlarının getirilişi memnuniyetle karşılandı.
İngilizce örnek : When is the introduction of printing press into Ottoman Empire?
Türkçe çevirisi : Osmanlı İmparatorluğu’na matbaanın getirilişi ne zaman?
2 tanıtma, tanıtım, takdim, tanıştırma * eşanlamlı : presentation, announcement
İngilizce örnek : Helen made the introductions at the party.
Türkçe çevirisi : Partide tanıştırmaları Helen yaptı.
3 önsöz, giriş, başlangıç * eşanlamlı : preface, foreword, prologue, preliminary, prelude
İngilizce örnek : Do you think the book will sell better if it has an introduction written by him?
Türkçe çevirisi : Onun tarafından yazılan bir önsözü olursa sence kitap daha iyi satar mı?

1: 0 ms