• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

introduce

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3848

INTRODUCE = [intrı'dyu: s] verb
1 tanıştırmak, tanıtmak * eşanlamlı : present, acquaint
İngilizce örnek : Let me introduce Mr Green.
Türkçe çevirisi : By Green’i tanıştırayım.
İngilizce örnek : I'd like to introduce you to our new coach.
Türkçe çevirisi : Sizi yeni antrenörümüzle tanıştırmak istiyorum.
İngilizce örnek : Nobody has introduced me to her.
Türkçe çevirisi : Kimse beni onunla tanıştırmadı.
2 ortaya çıkarmak, getirmek, yürürlüğe koymak
İngilizce örnek : A new method was introduced.
Türkçe çevirisi : Yeni bir yöntem getirildi.
İngilizce örnek : I don't know when tobacco was introduced into Europe.
Türkçe çevirisi : Tütünün Avrupa’ya ne zaman getirildiğini bilmiyorum.
İngilizce örnek : Trial by jury was introduced in the 14th century.
Türkçe çevirisi : Jüri ile yargılama (sistemi) 14. yüzyılda getirilmiştir.

INTRODUCE = nasıl okunur, okunuşu /intrI'dyu:s/ eylem

1: 0 ms