• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

intibak

Türkçe - İngilizce

havacılık

sosyal güvenlik

intibak = uyarlama [eski terim - öz Türkçe]

intibak = uyarlanma [eski terim - öz Türkçe]

intibak = uyma [eski terim - öz Türkçe]

intibak = uyum [eski terim - öz Türkçe]

intibak = uyum sağlama [eski terim - öz Türkçe]

İNTİBAK = (intibak nedir; intibak ne demek; intibak İngilizcesi) 1. Uyum. 2. esk. İki şeyin ölçülerinin birbirini tutması.

1: 0 ms