• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

international convention for the suppression of acts of nuclear terrorism

İngilizce - Türkçe

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM = (international convention for the suppression of acts of nuclear terrorism nedir; international convention for the suppression of acts of nuclear terrorism Türkçesi) 13 Nisan 2005 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen Nükleer Terör Eylemlerinin Önlenmesine dair Uluslararası Sözleşme. Nükleer materyal ve araçlarla ilgili geniş tanımlar getiren Sözleşme, nükleer terör eylemlerinin planlanması, tehdit oluşturması ve işlenmesinin ülke yasalarında suç olarak kabul edilmesini, gerekli cezaların ihdas edilmesini, suçluların iadeye veya kovuşturmaya tabi tutulmasını, bu kapsamdaki terörist eylemlerin önlenmesi konusunda devletlerarası işbirliğinin geliştirilmesini öngörmektedir.

1: 11 ms