• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

intent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4092

INTENT = [in'tent] noun
amaç, niyet * eşanlamlı : intention, aim, goal, purpose, object
¤ adjective
1 dikkatli * eşanlamlı : attentive, alert
2 (on, upon) niyetli, azimli, istekli * eşanlamlı : determined, eager, earnest, steadfast
İngilizce örnek : He is intent on getting a promotion.
Türkçe çevirisi : Terfi almaya niyetli.
İngilizce örnek : Are you intent on going out tonight?
Türkçe çevirisi : Bu akşam çıkmaya niyetli misin?

1: 0 ms