• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

intense

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3275

INTENSE = [in'tens] adjective
1 şiddetli, güçlü, yoğun * eşanlamlı : strong, powerful, forceful, acute, fierce, harsh, intensive, concentrated
İngilizce örnek : The heat in August in Istanbul is intense.
Türkçe çevirisi : İstanbul’da Ağustosta ısı şiddetlidir.
2 heyecanlı, ateşli * eşanlamlı : ardent, fervent, earnest, vehement

1: 0 ms