• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

inspiration

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4761

INSPIRATION = [inspi'reyşın] noun
1 esin, ilham * eşanlamlı : stimulation, arousal, awakening, enthusiasm, creativity
İngilizce örnek : The beautiful mountains gave inspiration to me.
Türkçe çevirisi : Güzel dağlar bana ilham veriyor.
İngilizce örnek : Inspiration struck and she began to write a poem.
Türkçe çevirisi : İlham geldi ve bir şiir yazmaya başladı.
2 esin kaynağı, ilham kaynağı * eşanlamlı : stimulus, incentive, motivation

1: 0 ms