• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

insolent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 20216

ana kullanım

01. saygısız 02. terbiyesiz 03. kaba 04. küstah 05. cüretkâr 06. cüretli 07. dili uzun 08. edepsiz 09. onur kırıcı 10. arsız 11. aşağılayıcı 12. eli bayraklı 13. küçük düşürücü 14. yüzlü

INSOLENT = ['insılınt] adjective
arsız, saygısız * eşanlamlı : rude, impudent, impertinent, cheeky, insulting, arrogant, disrespectful * karşıtanlamlı : polite, respectful

INSOLENT = nasıl okunur, okunuşu /'insIlInt/ sıfat

1: 0 ms