• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

insolent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 20216

INSOLENT = ['insılınt] adjective
arsız, saygısız * eşanlamlı : rude, impudent, impertinent, cheeky, insulting, arrogant, disrespectful * karşıtanlamlı : polite, respectful

1: 0 ms