• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

insincere

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 35626

INSINCERE = [insin'siı] adjective
içtenliksiz, samimiyetsiz, ikiyüzlü * eşanlamlı : hypocritical, two-faced, deceitful, dishonest * karşıtanlamlı : sincere

INSINCERE = nasıl okunur, okunuşu /insin'siI/ sıfat

1: 0 ms