• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

innumerable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7975

INNUMERABLE = [i'nyu: mırıbıl] adjective
sayısız * eşanlamlı : countless, numberless, many, incalculable, immeasurable * karşıtanlamlı : few
İngilizce örnek : I have told him not to do that on innumerable occasions.
Türkçe çevirisi : Birçok defa ona bunu yapmamasını söyledim.

INNUMERABLE = nasıl okunur, okunuşu /i'nyu:mIrıbıl/ sıfat

1: 0 ms