• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

infinite

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3533

INFINITE = ['infinit] adjective
sonsuz, sınırsız * eşanlamlı : limitless, unlimited, boundless, vast, immense, endless; eternal, everlasting * karşıtanlamlı : limited, finite

1: 0 ms