• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

inferior

Türkçe - İngilizce

inferior

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3488

su ürünleri

INFERIOR = [in'fiıriı] adjective
(to) aşağı, alt, ikinci derecede, ast * eşanlamlı : lesser, lower, subordinate, minor, secondary, unimportant; mediocre, second-rate, imperfect, bad * karşıtanlamlı : superior; excellent
İngilizce örnek : This car is quite clearly inferior to the other one.
Türkçe çevirisi : Bu araba çok açık bir şekilde diğer arabadan üstün.

INFERIOR = nasıl okunur, okunuşu /in'fiıriI/ sıfat

1: 0 ms