• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

industrious

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13607

INDUSTRIOUS = [in'dastriıs] adjective
çalışkan * eşanlamlı : hard-working, diligent, energetic, laborious * karşıtanlamlı : lazy
İngilizce örnek : Besides being clever he is very industrious.
Türkçe çevirisi : Akıllı olmanın yanı sıra çok çalışkandır.

1: 0 ms