• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

indecent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 21518

ana kullanım

01. uygunsuz 02. yersiz 03. yakışıksız 04. açık saçık 05. çirkin 06. edepsiz 07. kaba 08. toplum töresine aykırı 09. bayağı 10. galiz 11. gereksiz 12. hayasız 13. nahoş 14. toplum kurallarına ters düşen 15. töreye aykırı

güvenlik

01. topluma aykırı

INDECENT = [in'di: sınt] adjective
uygunsuz, edepsiz; açık saçık, çirkin * eşanlamlı : immoral, obscene, vulgar, coarse, lewd, shameful, impure, immodest, improper, shocking * karşıtanlamlı : decent, upright
İngilizce örnek : The boss made an indecent proposal to his secretary.
Türkçe çevirisi : Patron sekreterine çirkin bir öneride bulundu.

INDECENT = nasıl okunur, okunuşu /in'di:sınt/ sıfat

1: 0 ms