• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

indecent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 21518

INDECENT = [in'di: sınt] adjective
uygunsuz, edepsiz; açık saçık, çirkin * eşanlamlı : immoral, obscene, vulgar, coarse, lewd, shameful, impure, immodest, improper, shocking * karşıtanlamlı : decent, upright
İngilizce örnek : The boss made an indecent proposal to his secretary.
Türkçe çevirisi : Patron sekreterine çirkin bir öneride bulundu.

1: 0 ms