• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

inconsiderate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 38422

INCONSIDERATE = [inkın'sidırit] adjective
düşüncesiz, bencil * eşanlamlı : thoughtless, unthoughtful, unkind, selfish * karşıtanlamlı : considerate
İngilizce örnek : It was inconsiderate of him to call us after midnight.
Türkçe çevirisi : Bizi gece yarısından sonra araması düşüncesizliğindendir.
İngilizce örnek : He was reprimanded for his inconsiderate breaking of the safety regulations.
Türkçe çevirisi : Emniyet kurallarını düşüncesizce ihlal ettiği için azarlandı.

INCONSIDERATE = nasıl okunur, okunuşu /inkIn'sidırit/ sıfat

1: 2 ms