• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

income

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 623

ekonomi

ticaret

INCOME = ['inkam] noun
gelir * eşanlamlı : salary, wages, earnings, pay, profits, gains; return, revenue * karşıtanlamlı : expenditure
İngilizce örnek : My annual income is less than ten thousand dollars.
Türkçe çevirisi : Yıllık gelirim on bin dolardan daha azdır.
İngilizce örnek : What is your monthly income?
Türkçe çevirisi : Aylık gelirin ne kadar?
İngilizce örnek : Apart from having a salary, he also has a private income.
Türkçe çevirisi : Aylığının yanı sıra, özel geliri de var.
İngilizce örnek : He earns a high income.
Türkçe çevirisi : Yüksek bir gelir kazanıyor. (Geliri yüksek.)
İngilizce örnek : His pension from the army gives him a comfortable income for life.
Türkçe çevirisi : Ordudan gelen emekli aylığı ona yaşam için rahat bir gelir sağlıyor.
* income tax = gelir vergisi

1: 0 ms