• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

imza atmak

Türkçe - İngilizce

imza atmak = adimlemek [eski terim - öz Türkçe]

İMZA ATMAK = (imza atmak nedir; imza atmak ne demek; imza atmak İngilizcesi) imzalamak: «Önüne bir tomar parşömen çeken ağa, yeni öğrendiği imzasını atmaya başladı.» -O. Kemal.

1: 0 ms