• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

imsak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 14296

imsak = oruçlarıma [eski terim - öz Türkçe]

İMSAK = (imsak nedir; imsak ne demek; imsak İngilizcesi) 1. Oruca başlama zamanı: İmsake beş dakika kaldı. 2. esk. Bir şeyden el çekerek nefsine hâkim olma. 3. esk. Cimrilik.

1: 0 ms