• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

improbable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11459

IMPROBABLE = [im'probıbıl] adjective
olmayacak, inanılmaz * eşanlamlı : unbelievable, incredible, implausible, unlikely, doubtful * karşıtanlamlı : likely, probable
İngilizce örnek : He was afraid it was most improbable that he would be able to come.
Türkçe çevirisi : Gelmesinin son derece olmayacak bir şey olmasından korkuyordu.

1: 0 ms