• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

important

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 189

IMPORTANT = [im'po: tınt] adjective
önemli * eşanlamlı : essential, significant, critical, crucial, primary, principal, considerable, serious * karşıtanlamlı : unimportant, trivial
İngilizce örnek : I can give you some important information about that.
Türkçe çevirisi : Sana onun hakkında önemli bilgiler verebilirim.
İngilizce örnek : Computers are becoming more and more important in our lives.
Türkçe çevirisi : Bilgisayarlar yaşamımızda gittikçe daha çok önemli oluyor.
İngilizce örnek : His career is more important to him than his family.
Türkçe çevirisi : Kariyeri onun için ailesinden daha önemli.
İngilizce örnek : Winning the peace is more important than winning the war.
Türkçe çevirisi : Barışı kazanmak savaşı kazanmaktan daha önemli.
İngilizce örnek : Health is more important than money.
Türkçe çevirisi : Sağlık paradan daha önemli.

1: 0 ms