• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

imply

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5204

IMPLY = [im'play] verb
1 anlamına gelmek * eşanlamlı : mean
İngilizce örnek : Her smile implied that she would accept my invitation.
Türkçe çevirisi : Gülümsemesi, davetimi kabul edeceği anlamına geliyordu.
2 dolayısıyla anlatmak, ima etmek * eşanlamlı : hint, insinuate, intimate, mean
İngilizce örnek : He implied she might have embezzled some money from the charity.
Türkçe çevirisi : Yardım derneğinden biraz para zimmetine geçirmiş olabileceğini ima etti.
3 içermek, kapsamak * eşanlamlı : involve, entail * karşıtanlamlı : declare, state

1: 0 ms