• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

impetuous

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 22427

IMPETUOUS = [im'peçuıs] adjective
tez canlı, düşünmeden hareket eden, aceleci * eşanlamlı : hasty, precipitate, rash, reckless, thoughtless, heedless * karşıtanlamlı : cautious, thoughtful

IMPETUOUS nasıl okunur, okunuşu /im'peçuıs/ sıfat

1: 0 ms