• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

impede

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17556

ana kullanım

01. engel olmak 02. engellemek 03. kesintiye uğratmak 04. ket vurmak 05. mâni olmak 06. sekte vurmak 07. sürüncemede bırakmak 08. geciktirmek 09. kesmek 10. köstek olmak 11. kösteklemek

IMPEDE = [im'pi: d] verb
engel olmak
İngilizce örnek : The chains impeded the prisoner's escape.
Türkçe çevirisi : Zincirler mahkûmun kaçışını engelledi.

1: 0 ms