• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

immoral

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

immoral

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12553

IMMORAL = [i'morıl] adjective
ahlaka aykırı, ahlaksız, terbiyesiz * eşanlamlı : corrupt, depraved, degenerate, dissolute, lewd, impure, sinful, wicked * karşıtanlamlı : virtuous, upright

IMMORAL = nasıl okunur, okunuşu /i'mOrıl/ sıfat

1: 0 ms