• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

illustrate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3910

ana kullanım 2

ILLUSTRATE = ['ilıstreyt] verb
1 (kitap, sözlük, vb.) resimlemek * eşanlamlı : draw, sketch
İngilizce örnek : He illustrated his plan on piece of paper for everyone to see.
Türkçe çevirisi : Planını herkesin görmesi için bir parça kâğıt üzerine çizdi.
İngilizce örnek : The book is illustrated with old Turkish miniatures.
Türkçe çevirisi : Kitap eski Türk minyatürleri ile resimlendirilmiştir.
2 örneklerle açıklamak * eşanlamlı : demonstrate, illuminate, show, exemplify, instance, explain * karşıtanlamlı : obscure
İngilizce örnek : The graph illustrates the point very well.
Türkçe çevirisi : Grafik konuyu çok iyi açıklıyor.
İngilizce örnek : He illustrated his lecture by giving several examples.
Türkçe çevirisi : Dersini birçok örnek vererek açıkladı.

ILLUSTRATE = nasıl okunur, okunuşu /'ilIstreyt/ eylem

1: 0 ms