• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ilave tediye

Türkçe - İngilizce

İLAVE TEDİYE = (ilave tediye nedir; ilave tediye ne demek; ilave tediye İngilizcesi) 6772 sayılı Kanun uyarınca kamu kesiminde çalışan işçilere Bakanlar Kurulu'nca belirlenen tarihlerde ödenen yirmi altı günlük (yer altı işlerinde elli iki günlük) ücretleri tutarındaki ödenen (ikramiye). Bakanlar Kurulu dilerse bu ilave tediyeyi ikiye (yeraltı işlerinde üçe) çıkarmaya yetkilidir.

1: 0 ms