• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

il özel idaresi

Türkçe - İngilizce

İL ÖZEL İDARESİ = (il özel idaresi nedir; il özel idaresi ne demek; il özel idaresi İngilizcesi) İl halkının mahalli ve müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organları seçmenler tarafından seçilen idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi.

1: 0 ms