• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

iflas idaresi

Türkçe - İngilizce

İFLAS İDARESİ = (iflas idaresi nedir; iflas idaresi ne demek; iflas idaresi İngilizcesi) Alacaklıların gösterecekleri adaylar arasında icra tetkik mercii tarafından seçilen ve müflisin mallarının idaresi ve tasfiyesini yürütecek olan üç kişilik kuruldur. İflas idaresi üyelerine, Tasfiye veya masa memurları da denir.

İFLAS İDARESİ = (iflas idaresi nedir; iflas idaresi ne demek; iflas idaresi İngilizcesi) Batkı örgütünün denetimi altında bu olaya ilişkin tutum ve durumun arıtımıyle ilgili işleri yönetme.

İFLAS İDARESİ = (iflas idaresi nedir; iflas idaresi ne demek; iflas idaresi İngilizcesi) İflas uygulamalarında, borçlu yükümlünün tüm alacaklarının bir araya toplanmasıdır.

1: 0 ms