• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ifade etmek

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 934

ifade etmek = anlatımlamak [eski terim - öz Türkçe]

ifade etmek = anlatmak [eski terim - öz Türkçe]

ifade etmek = belirtmek [eski terim - öz Türkçe]

ifade etmek = göstermek [eski terim - öz Türkçe]

ifade etmek = söylemek [eski terim - öz Türkçe]

ifade etmek = söylemlemek [eski terim - öz Türkçe]

İFADE ETMEK = (ifade etmek nedir; ifade etmek ne demek; ifade etmek İngilizcesi) anlatmak: «Bence şairin asıl sanatı ruh anlarını ifade etmek hususundaki kabiliyetidir.» -A. H. Çelebi.

1: 0 ms