• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

idare heyeti

Türkçe - İngilizce

İDARE HEYETİ = (idare heyeti nedir; idare heyeti ne demek; idare heyeti İngilizcesi) Kanun ve anasözleşme hükümleri içinde Kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organı. Genel Kurul, Kooperatifin faaliyetlerini ve idaresini sağlamak üzere en az üç kişiyi yönetim kurulu olarak seçer. Bu bağlamda, Yönetim kurulu ile Kooperatif arasında bir vekalet akdi söz konusudur. Yönetim kurulu üyeleri en çok 4 yıl için seçilebilirler. Anasözleşmede aksine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir.

idare heyeti = yönetim kurulu [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms