• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

idare etmek

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

deyim / idiom

iş dünyası

idare etmek = yönetmek [eski terim - öz Türkçe]

İDARE ETMEK = (idare etmek nedir; idare etmek ne demek; idare etmek İngilizcesi) 1) yönetmek, çekip çevirmek: «Devleti, sadece idare edenlerin sorumluluğuna bırak-mak ve bir daha onu düşünmemek, sosyal şuura sahip olmamak demektir.» -M. Kaplan. 2) tutumlu kullanmak: «Lakin siz, yine sabaha kadar kalacakmışız gibi idare edin mumu.» -R. N. Güntekin. 3) yetmek, yetişmek: «Evler ve dükkânların Ahmet'i idare edeceği belli idi.» -S. F. Abasıyanık. 4) alışverişte yeterli olmak, kurtarmak: Bu kumaşı o fiyata veremem; idare etmez. 5) göz yummak, hoş görmek; 6) örtbas etmek.

1: 0 ms