• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ibra etmek

Türkçe - İngilizce

İBRA ETMEK = Genellikle bir yıllık dönem sonunda yönetim kurulunun o yıl içinde yaptığı tüm borç ve alacak işlemlerinin genel kurul tarafından onaylanması, dolayısıyla yönetim kurulu üyelerinin borçtan kurtarılmaları, temize çıkartılmaları işlemini ifade eder. İbra, Türk Ticaret Kanunu'nun 380. Maddesinde düzenlenmiştir. Aynı Kanun'un 341. Maddesinde de ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri aleyhine hukuki dava açılması süreci ele alınmıştır. [kooperatifler hukuku > ne, nedir, ne demek]

1: 0 ms