• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

işletme

Türkçe - İngilizce

muhasebe

toplumbilim

İŞLETME = (işletme nedir; işletme ne demek; işletme İngilizcesi) 1 Çeşitli iş sahalarında kâr gayesi ile sermaye yatırılarak kurulan müessese. 2. Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimler. 3. Üretim faktörlerinin girişimci tarafından, planlı ve sistemli bir biçimde bir araya getirilen, sürekli ve bağımsız olarak mal ya da hizmet üretimine veya değişimine yönelen ve bu amaçlara ulaşabilmek için tek veya birden çok işyerinden meydana gelen ekonomik ve sosyal organizasyon.

İŞLETME = (işletme nedir; işletme ne demek; işletme İngilizcesi) 1. Ticari ya da yapımsal bir kuruluşa ilişkin yeri ya da çiftliği, bir maden ocağı ve benzerlerini verimli bir duruma getirip kazanç sağlama. 2. Ticari ve yapımsal çalışmaları amaca uygun bir düzeyde verimli bir niteliğe ulaştıran kuruluş. 3. Çalışma yeri.

İŞLETME = (işletme nedir; işletme ne demek; işletme İngilizcesi) Hükümlülerin bir ürün elde etmek için işlemlerini yaptıkları yerler ve alanlardır.

İŞLETME = (işletme nedir; işletme ne demek; işletme İngilizcesi) Madencilik, kazı, döküm ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı iş yeri.

1: 0 ms